Cyberpesten en justitie/politie

Over de justitiële aspecten over cyberpesten gaan we dieper in bij het onderdeel stalken. Ten aanzien van minderjarigen wordt er immers amper opgetreden. Bij het (cyber)stalken van en door volwassenen bestaat een duidelijkere reglementering. Soms zijn er lokale initiatieven. We melden hier eentje.

"Pesters uit scholen in de regio Wetteren kunnen voortaan op het matje geroepen worden bij de lokale politie. Dat was al zo voor spijbelaars. Dat de regel nu ook voor pesters geldt, is een primeur voor Belgische scholen. Bedoeling is dat gepeste kinderen al dan niet via een vertrouwensleerkracht contact met de politie kunnen opnemen. Die gaat vervolgens achter de pester aan. Verwacht wordt dat de interventie van de politie op heel wat tieners behoorlijk indruk zal maken. De politie zal in eerste instantie proberen om de jonge pester de gevolgen van zijn gedrag te doen inzien. Lukt dat niet, dan kan er een proces-verbaal opgesteld worden en doorgestuurd worden naar de jeugdrechtbank. Het initiatief in Wetteren gaat uit van de politie. (Bron : HLN, 01/09/2006)"

Vlaanderen
Er is geen specifiek online kanaal om in Vlaanderen cyberpesten te melden. Je kunt terecht bij Child Focus, de Kindertelefoon Awel, een CLB, een JAC in je buurt.  De meeste van deze diensten hebben naast een permanentie in een lokaal, ook een telefoon en/of chatmogelijkheid. In ernstige gevallen kan je enkel klacht indienen bij de politie. 

Als je m.a.w. een klacht wil indienen inzake cyberpesten stap je naar de lokale politie. Let op : zij moeten altijd verplicht acte nemen van de klacht. Of ze er dan later nog iets mee doen, is een andere vraag.  Een persoonlijk voorbeeld uit eigen kenniskring waar iemand 's nachts zijn neus door een persoon werd gebroken door een kopstoot werd door de lokale politie van Hasselt amper onderzocht en verder geseponeerd.

Het is zelfs niet bekend of er ooit een onderzoek gepleegd werd, want er is nooit gevolg gegeven. Het feit dat de klacht geseponeerd werd, werd enkel bekomen via de verzekeringsmaatschappij.

Wellicht hangt het af van de goodwill van de lokale politieagenten of ze er ernstig werk van maken of niet. Het hangt er ook van af in welke mate er een misdrijf wordt gepleegd. Bij gevallen van kindermisbruik, pedofilie of het plaatsen van naaktfoto's van minderjarigen op het internet grijpt men altijd onmiddellijk in. Wanneer iemand op het internet gepest wordt, is naar de politie stappen een mogelijke optie, maar het staat of valt met de ernst van de dienst of er gevolg aan gegeven wordt.  Maar niets doen, is ook geen oplossing. Soms is het feit dat agenten op school of in de vereniging verschijnen voldoende om het cybepesten te stoppen.

Voor Nederland

In Nederland is er een veel beter systeem uitgewerkt, door de overheid ondersteund. Voor zover er negatieve ervaringen zouden zijn, lijken deze meldpunten voor Nederland alvast zeer goed te werken en wordt al het mogelijke gedaan om het cyberpesten ook via politionele en juridische weg te stoppen.

www.meldknop.nl/

https://www.helpwanted.nl/

Gevolgen

Voor Vlaanderen en Nederland is er weinig bekend over de gevolgen na aanklachten bij cyberpesten. Er zijn gevallen bekend van pestsituaties waar jongeren zelfmoord plegen, maar tot een veroordeling is het bij ons weten nog nooit gekomen. In Nederland is er wel een wet waarbij aanzetten tot zelfmoord strafbaar is, in Vlaanderen bestaat dit voorlopig nog niet.