Cyberpesten: Een visie van jongeren voor een preventieprogramma. Raeymaekers, Tine UAntwerpen 2014

Mijn onderzoek heeft betrekking op de preventie van cyberpesten bij jongeren tussen twaalf en achttien jaar. Door kwalitatieve analyse, door middel van focusgesprekken, blijkt een verschil tussen de opleidingsniveaus ASO en BSO en de leeftijd. Tijdens acht focusgesprekken bij achtenveertig studenten uit ASO en BSO uit het eerste en vijfde jaar middelbaar werd er gepeild naar hun mening over verschillende technieken die gebruikt worden bij de preventie van cyberpesten. Hieruit blijkt dat ASO studenten de focus leggen op het ervaringselement. Zij leren vooral van een spreker die ervaring heeft met het onderwerp. BSO studenten leggen meer de nadruk op het spelelement. Zij steken al spelenderwijs meer op over cyberpesten. Algemeen vinden beide groepen belangrijk dat ze leren hoe ze moeten reageren in situaties van cyberpesten