Cyberpesten, de tweede generatie van pesten. Nijs Renske

Cyberpesten is een fenomeen dat aan een opmars bezig was en nog steeds is. Cyberpesten verschilt van het klassieke pesten, aangezien het hier gaat om pesten via digitale wegen. Dit kan via sociale netwerksites, de mobiele telefoon, chatsites, enzovoort. Daarnaast zijn er verschillende vormen van cyberpesten, zoals het hacken van een profiel, gemene geruchten online plaatsen, cyberstalken, enzovoort. De jongeren weten vaak niet door wie ze gepest worden, wat de impact nog groter maakt. Bovendien kunnen de gevolgen van cyberpesten zeer dramatisch zijn, wanneer het niet op tijd gestopt wordt.

Ook bij de politiezone van West-Limburg worden er de laatste maanden veel meldingen of klachten ingediend door jongeren, omdat ze gepest worden via digitale wegen. Om die reden ging ik graag in op de vraag van mijn stagementor, Mondelaers Bart. Hij wilde dat er eens onderzocht werd wat de politiezone, en voornamelijk de Jeugd- en Sociale Politiedienst, kon doen om het aantal klachten van cyberpesten te verminderen. Mijn eindwerk moest een meerwaarde bieden aan mijn stageplaats, maar ook persoonlijk sprak het onderwerp mij aan. Mijn centrale vraag van mijn eindwerk formuleerde ik als volgt: “Hoe kan de Jeugd- en Sociale Politiedienst (JSPD) beter inspelen op het cyberpesten door jongeren?”.