Cyberpesten : de relatie met narcisme, eigenwaarde en internetgebruik. P Wijngaards

Sinds de komst van het internet is pesten face-to-face voor een deel verplaatst naar het internet. Dit wordt ook wel cyberpesten genoemd. Doordat cyberpesten een vrij recent fenomeen is, is het nog niet duidelijk wat jongeren ertoe aanzet om te gaan cyberpesten. Dit onderzoek bekijkt of de persoonlijkheidskenmerken eigenwaarde en narcisme en ook internetgebruik factoren zijn die ervoor zorgen dat jongeren gaan pesten op het internet. Er is een vragenlijst uitgedeeld op een middelbare school onder jongeren van 11 tot en met 16 jaar om er achter te komen of er een verband is tussen cyberpesten, narcisme, eigenwaarde en internetgebruik. Dit is verder gespecificeerd naar verschillende manieren van cyberpesten, namelijk direct pesten, relationeel pesten en sociale uitsluiting. De resultaten laten zien dat jongeren met een lage eigenwaarde significant vaker aan cyberpesten doen dan jongeren met een hoge eigenwaarde. Het is mogelijk dat jongeren met een lage eigenwaarde juist gaan pesten om hun eigenwaarde te vergroten. Tegen de verwachtingen in bleek dat narcistische jongeren minder vaak cyberpesten dan niet narcistische jongeren. Als laatste werden eigenwaarde, narcisme en internetgebruik vergeleken met direct pesten en relationeel pesten. Er bleek geen relatie te zijn tussen eigenwaarde en direct pesten en er werd een negatief verband gevonden tussen narcisme en relationeel pesten. Narcistische jongeren doen minder aan relationeel cyberpesten dan niet narcistische jongeren. Jongeren die veel gebruik van het internet maken doen het meeste aan direct pesten.