Cyberpesten in de lagere school. Elke Bergmans

Cyberpesten in de lagere school Een nieuwe wereld met nieuwe gevaren Het cyberpesten heeft vanuit de secundaire school een weg gevonden naar de basisschool, waardoor steeds jongere kinderen geconfronteerd worden met deze problematiek. Om deze problematiek op een toegankelijke manier kenbaar te maken aan kinderen tussen 10 en 12 jaar, werd een educatief spel uitgewerkt dat voorzien is van verschillende stellingen, vragen en opdrachtenkaartjes. Op deze manier wordt getracht kinderen en hun opvoeders niet enkel te informeren, maar ook te doen nadenken over het veilig gebruik van nieuwe informatietechnologieën, de gevaren ervan en de gevolgen van het cyberpesten.