Cyberpesten bij Vlaamse jongeren: kwantitatief onderzoek op basis van database Kinderen- en jongerentelefoon ‘Awel’ Dimitri Cleeren

(Cyber)pesten bij Vlaamse jongeren: kwantitatief onderzoek op basis van database Kinderen- en jongerentelefoon ‘Awel’ Dimitri Cleeren (Cyber)pesten bij Vlaamse jongeren: kwantitatief onderzoek op basis van database Kinderen- en jongerentelefoon ‘Awel’ Pesten is een fenomeen dat in België zeer vaak voorkomt. Terwijl er in België volop geïnvesteerd wordt in onderwijs, en daardoor ook vooraanstaandis op Europees vlak, blijkt er op vlak van (cyber)pestpreventie niet veel structureels uit de bus te komen. Om dit probleem kracht bij te zetten: slechts 6 van de 29 OESO-landen, doen het slechter. Dit vormt een groot probleem gezien de pestcijfers een verband hebben met het hoge suïcidecijfer in ons land (Beel, 2013). Dimitri Cleeren Eindverhandeling tot master in de agogische wetenschappen VUBrussel 2013