cyberbitch@hotmail.com aan knuffeltje@gmail.com: „I‟m your worst nightmare!‟ Lessenpakket rond de gevaren van het internet en cyberpesten voor de 2de graad S.O. Sarah Van Gisbergen Isabelle Van Gorp

Mijn afstudeerproject gaat over de gevaren van het internet en over cyberpesten. In het theoretische deel staat geschreven wat de gevaren van het internet zijn, wat cyberpesten is, welke vormen cyberpesten kan aannemen, wat scholen preventief kunnen ondernemen,... In het praktijkluik zijn er enkele lessen uitgewerkt voor de tweede graad BSO om rond de gevaren van het internet te werken. Er worden verschillende werkvormen gebruikt, discussievragen,...