Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school: België, Nederland & Zweden doorgelicht.

Pestgedrag wordt wereldwijd erkend als problematisch, niet enkel voor de individuen die er bij betrokken raken, ook voor de organisaties waarin het voorkomt en voor de bredere gemeenschap (Monks & Coyne, 2011). Hoewel pesten als fenomeen al sinds mensenheugenis voorkomt, is men pas met systematisch onderzoek naar pestgedrag gestart in de jaren 70 van vorige eeuw en dit beperkte zich dan nog tot enkel tot de Noord-Europese landen, onder leiding van Dan Olweus1. In de jaren 80 en 90 kregen andere landen zoals Groot-Brittannië, Nederland, Canada en de Verenigde Staten ook aandacht voor het pestfenomeen (Olweus, 1996; Monks & Coyne, 2011). Sindsdien bestaan er talrijke boeken en artikelen over dit onderwerp. Empirische onderzoeken deden hun intrede om allerlei factoren en oorzaken van pestgedrag bloot te leggen, en de meeste hiervan werden verricht in de schoolse omgeving. Een andere setting waar pesten vaak wordt onderzocht, is de werkomgeving.