Blijven kinderen pesten en gepest worden? Een longitudinaal onderzoek naar de stabiliteit van pestgedrag en slachtofferschap onder jonge adolescenten

Het onderwerp van mijn scriptie is dichterbij gekomen toen ik voor mijn afstuderen in aanraking kwam met TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey), een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen. Tijdens een inleidend college over het onderzoek TRAILS werd mijn interesse gewekt. Wat mij voornamelijk opviel en bij is gebleven is de omvang en de duur van het project. Dit maakt TRAILS voor mij een heel interessant en leerzaam onderzoek. Ook onderscheidt TRAILS zich van andere onderzoeken doordat er informatie aanwezig is vanuit de gehele omgeving van de kinderen, te weten klasgenoten, ouders en leerkrachten. Tot slot wilde ik graag zien hoe een grootschalig onderzoek als TRAILS in de dagelijkse praktijk werkt. Op deze hectische dagelijkse praktijk heb ik een blik mogen werpen tijdens mijn stage bij TRAILS.

Marjolein Kolstein
Vakgroep Sociologie
Rijksuniversiteit Groningen