Bescherming van adolescenten tegen de gevolgen van cyberpesten : de kenmerken en prevalentie van cyberpesten, de relatie met psychosociale en gedragsproblemen bij adolescenten en belangrijke elementen voor interventie en preventie.. S van Veen

Cyberpesten wordt gedefinieerd als het herhaaldelijk en langdurig blootstaan aan negatieve handelingen verricht door één of meer andere personen via een elektronische vorm van contact. In Nederland is 25% van de adolescenten slachtoffer en 19% dader geweest van cyberpesten. Cyberpesten is gerelateerd aan psychische en sociale problemen bij de slachtoffers, zoals emotionele stress, depressie en sociale problemen. Daarnaast bestaat er een relatie tussen daders van cyberpesten en gedragsproblemen, zoals middelenmisbruik, grensoverschrijdend gedrag, agressieproblemen en delinquent gedrag. Schoolpersoneel kan een grote rol spelen in de interventie en preventie van cyberpesten. Zij kunnen klassikale lessen geven waarin zij zich richten op het leren van vaardigheden wat betreft beslissingen nemen, conflicten oplossen, communicatie, empathie, zelfregulatie en agressie controle. Daarnaast kunnen zij ouders betrekken in de interventie en preventie.