Beïnvloedt het internet de seksuele ontwikkeling van Vlaamse jongeren? Karlien Lapierre

Over de rol van het internet op de seksuele ontwikkeling van Vlaamse jongeren is niet veel gekend. Deze masterproef wil nagaan hoe het met deze ontwikkeling van Vlaamse jongeren gaat en of ze al dan niet beïnvloed worden door media of leeftijdgenoten.