Aanpak van pesten in de brugklas.E.A.Dubbelman,D. C.Reesink,R.H.van Veldhuizen,S.Yoruk

Aanpak van Pesten in de Brugklas van het Reguliere Voortgezet Onderwijs Kwalitatief onderzoek naar de ervaren effectiviteit van de structurele en persoonlijke aanpak van pestgedrag in de brugklas door docenten in het regulier voortgezet onderwijs