Aanpak van cyberpesten bij jongeren door de (lokale en federale) politie Camerman, Maïté UAntwerpen 2014

De literatuurstudie toont aan dat cyberpesten bij jongeren een groeiend maatschappelijk fenomeen is dat ernstige gevolgen heeft voor zowel het slachtoffer als de pestkop. In België is één jongere op drie minstens één keer slachtoffer geweest en één op vijf dader. Naast de studenten, de ouders, de scholen, de Internet Service Providers (ISP), de verenigingen en de e-safety sector, is de politie (lokaal en federaal) een heel belangrijke speler in het bestrijden van cyberpesten. In dit onderzoek wordt er op kwalitatieve wijze, aan de hand van diepte-interviews, gekeken hoe de politiediensten, zowel op lokaal als federaal niveau, preventieve acties uitvoeren om hun doelgroepen te informeren, welke verhoudingen zij onderhouden met andere betrokken actoren en welke acties zij samen opzetten, welke rol zij spelen in de detectie en opname van de klachten door een goede taakverdeling tussen de verschillende afdelingen en niveaus en ten slotte hoe zij te werk gaan bij het behandelen van cyberpestgevallen door de aanvaller te bestraffen en het slachtoffer te ondersteunen.