‘Cyberpesten: Big Deal?!’ Piet Bakker

Jongeren maken steeds meer gebruik van internet en mobiele telefoon. Deze middelen gebruiken ze ook steeds vaker om anderen mee te pesten, het zogenaamde cyberpesten. Cyberpesten heeft als kenmerk dat het meer dan eens gebeurt, dat er psychisch geweld aan te pas komt en dat het intentioneel is. Doordat de verzender van deze pesterijen anoniem kan blijven, zijn ze vaak nog grover en kwetsender dan traditionele vormen van pesten. Cyberpesten is voor jongeren extra pijnlijk omdat het anoniem gebeurt en de voorheen beschermde privé-omgeving binnenkomt. De GGD Zuid Limburg (voorheen GGD Westelijke Mijnstreek) kreeg het afgelopen jaar steeds meer signalen van scholen en ouders dat cyberpesten een groeiend probleem is. Wetenschappelijke publicaties waarin het probleem van cyberpesten inzichtelijk wordt gemaakt waren nauwelijks beschikbaar. Daarom vroeg de GGD aan de faculteit Psychologie van de Open Universiteit Nederland om het hier gerapporteerde onderzoek te doen naar de omvang van cyberpesten, de uitingsvormen en de wijze waarop ouders en kinderen ermee omgaan. Dit rapport bevat een samenvatting van de eerste resultaten van het onderzoek. De overige resultaten worden later dit jaar bekend gemaakt in de vorm van artikelen in (Engelstalige) wetenschappelijke tijdschriften en in afstudeerscripties van studenten van de faculteit Psychologie van de Open Universiteit Nederland.