Meisje stuurt bericht naar jongen dat hij uit het leven moet stappen

Een 20-jarige Amerikaanse vrouw, die haar vriend drie jaar geleden via sms-berichten aanzette tot zelfmoord, is vandaag schuldig bevonden aan doodslag. Volgens de rechter heeft Michelle Carter verzuimd hulp te zoeken voor haar vriend maar hem juist aangemoedigd uit het leven te stappen. De destijds 17-jarige Carter zond Roy in 2014 dagenlang sms'jes, waarin ze hem aanspoorde om zelfmoord te plegen. ,,Je zult eindelijk gelukkig zijn in de hemel. Geen pijn meer. Het is oké om bang te zijn. Dat is normaal. Je gaat tenslotte sterven'', was een van haar berichtjes.

Roy, die er al sinds 2012 vanwege de scheiding van zijn ouders aan dacht om uit het leven te stappen, besloot zelfmoord te plegen door zichzelf in zijn auto te verstikken met koolmonoxide. Hij krabbelde echter terug, waarna Carter hem aanmoedigde om weer in de auto te stappen. ,,Ga nu gewoon ergens in je wagen zitten. Er is toch niemand buiten op dit tijdstip.''

De toen 18-jarige Conrad Roy stapte op 13 juli 2014 uit het leven. Hij kwam om door CO-vergiftiging nadat hij zich had opgesloten in zijn vrachtwagen op een parkeerterrein in Boston. Uit het onderzoek naar zijn dood bleek dat zijn vriendin Michelle Carter - op dat moment 17 jaar, en hij de dagen en weken ervoor voortdurend aan het sms’en waren over de dood.
Michelle (17) stuurde naar haar liefje dat hij uit het leven moest stappen, nu wordt ze schuldig bevonden aan zijn dood
“In de hemel ga je gelukkig zijn”, stuurde Carter hem bijvoorbeeld. “Daar ga je geen pijn meer hebben. Het is ok om bang te zijn, normMichelle Carter foto APaal ook. Je staat dan ook op het punt te sterven.” Op de dag van de zelfdoding zou ze Roy nog aangemoedigd hebben om het te doen. “Ze wist waar hij was, maar deed niets om het hem te verhinderen”, aldus de speurders en de rechter. “Ze heeft zijn ouders en vrienden ook niets laten weten.”

Volgens de speurders waren de sms’en van zijn lief de druppel voor Roy. Zij werd dan ook aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag. Het werd een belangrijke zaak, want de rechter moest oordelen over enkele belangrijke vragen. Kan een persoon verantwoordelijk gesteld worden voor de zelfdoding van iemand anders? En kan iemand schuldig worden bevonden aan dood op basis van sms’jes.

Ja, zo oordeelde de rechter, die Carter schuldig bevond aan onvrijwillige doodslag. Volgens hem zou de nu 20-jarige vrouw een omgeving gecreëerd hebben waarin hij zichslecht voelde en die hem tot de daad heeft geleid.

Carter stortte in in de rechtbank en liet haar hoofd in haar handen vallen. Ze blijft thuis met een enkelband, maar mag de staat Massachusetts niet verlaten. Facebook en Snapchat zijn verboden en ook sms’en mag de vrouw niet meer doen. In augustus wordt haar straf bepaald.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat er sms-berichten in het spel zijn.In een zaak waarbij mensen in een chatroom door een man werden aangezet tot zelfmoord, beriep de beklaagde zich met succes op de vrijheid van meningsuiting. Hij werd uiteindelijk veroordeeld voor hulp bij zelfmoord en zes maanden gevangenisstraf.

Amerikaanse media wijzen op eerdere zaken waarbij personen wel zijn veroordeeld voor doodslag. Een daarvan draaide om een potje Russische roulette en een man die zijn vrouw hielp met het laden van haar wapen.

In het kader van cyberpesten is dit alvast voor de VS een belangrijk precedent. Wie iemand via cyberpesten aanzet tot zelfmoord, kan schuldig bevonden worden aan doodslag. Voor België en Nederland zijn er vooralsnog geen gelijkaardige situaties bekend, vaak ook omdat het onduidelijk wie de dader is van het pestgedrag en omdat er soms ook meerdere daders zijn en het individuele aandeel moeilijk in te schatten is. Het is ook niet altijd duidelijk of het (cyber)pestgedrag de aanleiding was tot de zelfmoord.

De 14-jarige Onur sprong van een flat nadat hij ontdekte dat er een naaktfoto van hem op internet circuleerde.

In juni 2017 heeft een tiener uit de provincie Oost-Vlaanderen heeft zich van het leven beroofd nadat er een naaktfoto van hem was verspreid op Snapchat. Nadat Glenn D.C. uit Ninove zijn bewuste foto had gezien, sprong hij voor een trein.

Michelle Carter foto APVoor Nederland geldt volgende wetgeving :Aanzetten tot zelfdoding is strafbaar gesteld in artikel 294 Wetboek van Strafrecht:

  1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie;
  2. Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Voor België is de wetgeving niet zo duidelijk: met betrekking tot de gevallen waarbij een derde ten grondslag ligt van een zelfdoding, stelt men een terughoudendheid van de Belgische strafwetgever en strafrechters vast, dit in tegenstelling tot de ons omringende landen, waar specifieke suïcide-gerelateerde strafbaarstellingen gekend zijn.  Zelfmoord is niet strafbaar, maar helpen bij zelfmoord wel. Sommige hulp is echter wel toegestaan. De grens tussen wat wel en niet toegestaan is, is moeilijk aan te geven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.

Bronnen

http://www.nieuwsblad.be

http://www.ad.nl/buitenland/vrouw-20-schuldig-bevonden-aan-aanzetten-tot-zelfmoord-vriend~a70ebc31/

http://nos.nl/artikel/2177027-vrouw-voor-rechter-om-aanzetten-tot-zelfmoord-het-is-tijd-schatje.html

http://www.hln.be/hln/nl/37/Psycho/article/detail/3092507/2017/02/28/Ook-Belgische-politie-waarschuwt-voor-internetspelletje-dat-tieners-zou-aanzetten-tot-zelfmoord.dhtml