Een vierde jongeren bezondigt zich aan sexting

Een op de vier jongeren tussen 14 en 18 jaar die Snapchat hebben, maakt en verstuurt sexy beelden van zichzelf via de app. Drie procent geeft zelfs aan dat onder druk te hebben gedaan. “Vóór je het weet kunnen de beelden die je uit verliefdheid hebt gemaakt voor je liefje, tegen je gebruikt worden.” Professor Michel Walrave (UAntwerpen) luidt de alarmbel. Want uit grootschalig onderzoek bij ruim 2.500 jongeren blijkt dat de risico’s van sexting – het versturen van erotische foto’s – onderschat worden.

De onderzoekers zeggen dat sexting niet per se fout is. “Voor sommige jongeren is het een bijkomende manier om hun seksualiteit te verkennen. Het is dus niet abnormaal dat een jongere het doet”, licht onderzoeker Joris Van Ouytsel toe. Het wordt pas problematisch als het onder druk gebeurt. “En die druk kan soms heel subtiel zijn”, zegt Walrave. “Een jongen vraagt bijvoorbeeld aan zijn vriendin om foto’s te sturen als bewijs dat ze elkaar kunnen vertrouwen.”  Seksueel expliciete beelden of tekstberichten verzenden door middel van mobiele telefoons of internetapplicaties wordt vaak sexting genoemd.

Sexting en naaktfoto’s zijn verre van onbekend terrein voor de meeste jongeren. Dat was de conclusie van onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen Joris Van Ouytsel, die verschillende onderzoeken deed naar het gedrag van jongeren op sociale media. Uit een studie bleek dat de helft van alle jongeren wel eens berichten naar elkaar stuurt over seks. Eén op vijf jongeren tussen 13 en 18 jaar verstuurde zelfs al naaktfoto’s, waarvan de helft binnen de context van wat de jongeren zelf als “relatie” omschreven.Dat is niet verrassend, vindt Mariek Van Den Abeele. Zij onderzoekt het gebruik van sociale en mobiele media bij jongeren aan de Universiteit Gent. “Jongeren tasten sowieso hun grenzen af in hun seksuele ontwikkeling, en sexting behoort daarbij tot de mogelijkheden.”

Dat beaamt ook Katrien Symons, seksuoloog en doctor in de sociologie aan Odisee. Volgens haar doen volwassenen er ook aan, maar krijgt het fenomeen enkel negatieve aandacht wanneer het bij jongeren gebeurt. Vlaamse of nationale gegevens over sexting bij jongvolwassen zijn er dan ook (nog) niet.

Zelfs onderzoek naar sexting bij jongeren tussen 13 en 18 is in België relatief nieuw. Van Ouytsel weet waarom. “Als ik scholen bezoek en het onderwerp sexting aanbreng, vragen leerkrachten me achteraf soms of ik hun leerlingen niet op verkeerde ideeën breng.” De taboesfeer die rond het onderwerp heerst, bevordert het onderzoek ernaar niet.

Lees hier verder